Настройки для людей с ограниченными возможностями

הרשמה לגני ילדים עירוניים

הרשמה לגני ילדים עירוניים

הרשמה לגני ילדים עירוניים

 

בישראל ההרשמה לגני ילדים עירוניים לשנת לימודים הבאה נערכת בתחילת השנה הלועזית, חודשי ינואר-פברואר. עם זאת חשוב לציין כי לכל עיר ויישוב יש תאריך משלו להרשמה – חובה לבדוק אותם בהקדם.

יתרה מזאת, יש לוודא האם קיימת הרשמה אינטרנטית לגן עירוני, הרי שהיום מוסדות ממשלה אזוריים מציעים הרשמה למוסדות חינוך שלפני גיל בית הספר באמצעות האינטרנט, והתשלום ייעשה דרך כרטיס אשראי. עובדה זו מסייעת להורים לחסוך לא מעט זמן בלעבור בין מוסדות שונים.

בהרשמה אינטרנטית תתבקשו לציין:

  • מספר הזהות של ההורה;
  • מספר הזהות של הילד;
  • תאריך לידה של ילד;

כמוכן יש לשלוח את המסמכים בפקס:

  • תצלום תעודת זהות;
  • עותק הסכם שכירות וכו’.

 

אם ביישוב שלכם אין אפשרות להירשם לגן עירוני אונליין מצאו את מוקדי הרשמה לגן בעיר שלכם.  ייתכן ולא תצטרכו לנסוע לעירייה ומקום שניתן להירשם בו נמצא קרוב לביתכם. לדוגמא בראשון לציון בשנת 2016 פעלו 8 מוקדי רישום.

כאשר אתם הולכים לרשום את ילדכם לגן עירוני עליכם לדעת מה שם המוסד, היכן המיקום שלו, רצוי לבקר מראש בגן ולפגוש את הגננת .

 

האם ניתן להגיש בקשה לרישום לגן ילדים אחרי סיום תקופת הרישום?

זה אפשרי במידה ו:

  • עברתם לא מזמן לעיר;
  • אתם עולים חדשים;
  • שיניתם מקום מגורים בעיר;
  • הילד נשאר לשנה שנייה בגן חובה (קבוצת הכנה לגן);
  • הילד זקוק לגן חינוך מיוחד.

כמובן בכל אחד מהמקרים יש להציג את המסמכים ואישורים הנדרשים.הצגות ילדים