Настройки для людей с ограниченными возможностями

מדריך לסבתות: איך לגדל נכדים?


על פי הסטטיסטיקה, 65 אחוז מהסבתות גורמות נזק פוגעים בתהליך החינוך של נכדיהם על ידי אי הצבת גבולות ועודף תשומת לב. נשאלת השאלה כיצד ניתן לשמור על האיזון בין אהבה לכבוד? כיצד למנוע תופעות של אנוכיות ופינוק יתר בקרב הקטנטנים?

הטעיות הנפוצות של סבתא אוהבת ללא גבולות

גני הילדים אינם יכולים לשמש תחליף לחום והאהבה של סבתא, אולם בעקבות שהייתם בבית סבתא בסופי שבוע הופכים קטנטנים למתפרעים בלתי ממושמעים וחסרי שליטה.

טיפול בנכדים מאפשר לבני דור הזהב לחוש את חיוניותם. בשל אהבתן חסרת הגבולות לנכדיהן נוטות סבתות לסלוח להם התנהגות לא מופרעת מבלי להיות מודעות לכך שגישה זו פוגעת בעיצוב האישיות בהתהוותה.

הורים נדהמים לראות את צאצאיה מתנהגים רע, סובלים התפרצויות זעם תכופות ללא סיבה ומתעלמים מהערות המבוגריםץ אולם הפתרון קיים וחייב להיות מושתת על בניית מערכת יחסים נבונה אשר תואמת את התפיסה החינוכית של ההורים.

כיצד לנהוג עם הנכדים?

פסיכולוגים ממליצים על מספר שיטות פשוטות שיסייעו לבנות מערכת יחסים מאוזנת ולחיזוק קשר בין סבתות לנכדים והוריהם:

  1. אל תנסי להחליף לקטנטנים את הוריהם. העזרה שאת מעניקה הנה זמנית ואילו אבא ולאימא משחקים תפקיד עיקרי.
  2. אל תוותרי על העקרונות שלך מתוך אהבתך לנכד. יחס וותרני אפשרי אך ורק תוך שמירה על הכללים שהוצבו בידי ההורים.
  3. אל תתייחסי לקטנים באותה הדרך בה גידלת את ילדייך. זכרי שהשקפותיהם ומעשיהם שונים לחלוטין מתפיסת העולם של הוריהם בילדותם.
  4. גלי עניין בתחומי העניין של נכדים, במצב בריאותם, בהישגיהם בלימודים ובמשחקים.

מערכת יחסים תקינה (תוך הקפדה על כללים ומסגרות) תמנע התמרדות ועיקשות במהלך העבודה החינוכית של צוות הגן או של אימא.

ללמוד מטעיות

בגיל הגן מתרחשת התפתחות חברתית המעוצבת דפוסי התנהגות של אדם צעיר. תני לילדים להתבטא, אל תתפרצי לתוך דבריהם. תשכחי מהניסיון לנחש את בקשת נכד על סמך מבטו בצעצוע או בממתק. הדבר גורם להאטה בתהליך העשרה והתפתחות מנגנוני הדיבור אצל הקטנטנים.

בגיל הגן רבים נוטים לנתח ולדון בהתנהגות של הסובבים. דברי איתם על מעשים טובים ורעים שלהם, של בני גילם ועוברי אורח. נהלי דיון על מעשים אלה בהתאם לקריטריונים המוסריים, מושג המוסר מתפתח בעיקר עד גיל שש. מעורבות רגשית בתהליכי משחק ותקשורת תסב אושר הן לנכדים הן להוריהם, הלא הם ילדייך.הצגות ילדים