Настройки для людей с ограниченными возможностями

על תועלת הפיסול לילדים


פיסול – זאת פעילות יעילה וחשובה לפיתוח הילד. עבודה עם חומרי פיסול גמישים:
• מפעילה תהליכי חשיבה;
• מפתחת מוטוריקה עדינה;
• גורמת להיווצרות הטעם האמנותי של הילדים;
• מפתחת שקדנות, יכולת להתרכז, קשב;
• מפתחת דמיון ופנטזיה.
במה לפסל?
לפעילויות פיסול יתאים כל חומר פלסטי – בצק עלים, פלסטלינה, חימר. אתם צריכים גם לוח מיוחד לפיסול, מקל לחיתוך החומר וכל מיני חומרים נוספים – על פי השיקולים שלכם.
לפני השיעור הראשון
אם הילד שלכם הולך לגן ילדים בישראל, המחנך ילמד אותו לעבוד עם פלסטלינה או עם חימר. אם אתם מעבירים שיעורי פיסול ראשונים עם הילד שלכם, תספרו לו על תכונות החומר וגם תסבירו לו שצריך לעבוד עם החומר בזהירות – לא ללכלך בגדים ושולחן, לא לקחת פלסטלינה בפה, לא לשים אותה על הרצפה, על הבגדים או על הרהיטים, צריך לסדר חומרים, לנקות את מקום העבודה ולרחוץ ידיים אחרי הפעילות.
ההיבטים שדורשים תשומת לבכם
אם אתם רוצים לעניין את הילד בלימודי פיסול, תעבירו שיעורים בצורה משעשעת, דרך המשחקים. מחנכים בגן ילדים משתמשים בגישה אישית, מציעים לילדים לפסל דמויות מאגדות, בעלי חיים, פרטי ריהוט ועיצוב פנים, פרות וירקות.
ולבסוף, עצה. מובן שיצירות מחימר או מפלסטלינה בקושי יכולים להיחשב ליצירות אמנות. אך בכל מקרה ועם כל תוצאה תפרגנו לילד ובשום פנים ואופן אל תזרקו את העבודות של הילד בנוכחותו.הצגות ילדים