Настройки для людей с ограниченными возможностями

תועלת של פעילויות התפתחותיות: במה להעסיק את הילד?


תועלת של פעילויות התפתחותיות: במה להעסיק את הילד?

כל הורה מודע לצורך בפעילויות התפתחות לילד, אך רק מעטים מקדישים לזה זמן ראוי. חוסר הזמן והיעדר בגישה סיסטמתית קבועה מונעים מההורים לסייע להתפתחות תקנית של ילדכם בתנאי חיים עירוניים מודרניים­. עם זאת, הילדים שמשתתפים בפעילויות התפתחותיות מרוויחים בעתיד:

 

מתמודדים בצורה מהירה יותר וטובה יותר עם תכנית הלימודים בבית ספר;

בעלי אוצר מילים עשיר ומגוון;

רוכשים יכולות של חשיבה לוגית ואבסטרקטית;

משתלבים טוב יותר בחברה.

 

מהחודשים הראשונים של הילד ניתן להעביר פעילויות התפתחותיות בבית. ללמוד להבדיל בין צבעים, צורות ותכונות חפצים. בשלב מאוחר יותר – להשתמש בחומרים כתובים ללמידת הילד קרוא וספור. קוביות, גריסים, בדים – כל מה שסובב את הילד יכולות להפוך למוקד למידה. שוברי שיניים, שירים וחידות מביאות תועלת רבה לפיתוח הדיבור והחשיבה. ציור באצבעות וגילוי חפצים על ידי מישוש מסייעים למוטוריקה של הילד. כל המשחקים והפעילויות הללו קל להעביר בתנאי בית, העיקר הוא לעניין את הילד ולמצוא זמן פנוי לזה.

אם אתם רוצים לעבוד על התפתחות ילדכם באופן סיסטמתי ולהעינק לו תועלת מרבית, פנו למחנכים מומחים אשר מעבירים פעילויות התפתחותיות בגן על פי תכניות מאושרות.

 

 הצגות ילדים